Office Bearers:
Shri. Shahu Chhatrapati  Maharaj of  Kolhapur President
Shri. Yuvraj Sambhaji Shahu Chhatrapati  Vice President
Shri. Malojiraje Chhatrapati Honorary Secretary
Shri. Shinde Suresh Pratap Honorary Joint Secretary
Shri. Ajay Uttamrao Patil Treasurer
Shri. Vishwas Bajirao Patil Chairman Governing Council
Shri. Sahebrao R. Jadhav Chairman Managing Committee
ITI Committee:
Shri. Pratapsinh Jaysingrao Ghorpade Chairman
Shri. Malojiraje Chhatrapati Honorary Secretary
Shri. Ajay Uttamrao Patil Honorary Treasurer
Shri. Udaysinh  Jaysingrao Ghorpade Member
Shri. Gaikwad Prashant Pandurang Member
Shri. Mane Suraj Chandrakant Member
Shri. Ramesh Kisan Magar Member
Shri. Vikram Vijaysinh Jedhe Invitee Member